II LO konferencja
Archiwum Państwowe w Zamościu było jednym ze współorganizatorów uroczystości podsumowującej projekt szkolny „Wolna i Niepodległa” organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 23 listopada w siedzibie Liceum odbyła się uroczystość słowno-muzyczna oraz sesja naukowa. W panelu sesji referat na temat sytuacji przestrzenno-gospodarczej Zamościa w latach 1918-1920 wygłosił dyrektor Archiwum, Jakub Żygawski.

W licealnej Galerii Wieszak otwarto wystawę „Niepodległa – kontekst zamojski”, na której wyeksponowano m. in. 34 afisze i plakaty z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu dotyczące okresu kształtowania państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości. Wystawę można oglądać w siedzibie szkoły przy ul. Partyzantów 68 do końca 2018 roku.

Fotografia - materiał nadesłany.