W ramach drugiej odsłony projektu "Archiwa Rodzinne Niepodległej" zapraszamy Państwa do oglądania wystawy wirtualnej

 

PORTRETY RODZIN II RP
Kolekcje archiwów rodzinnych z zasobu
Archiwum Państwowego w Zamościu

 

1

 

Poniżej zamieszczamy aktywne linki poszczególnych kolekcji:

 

rodzina CZERNICKICH

rodzina PROFESORA JERZEGO ANTONIEGO KOWALCZYKA

rodzina lek. BOLESŁAWA MODZELEWSKIEGO

rodzin BRANDTÓW i STEFANKÓW

 

Wystawę przygotowali: Jakub Żygawski, współpraca: Kamil Gontarz, Marek Kaszuba, Ewelina Nawrocka

Opracowanie graficzne: Tomasz Mazur

 

Projekt "Archiwa Rodzinne Niepodległej" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022