Prezentowane materiały pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu

 

001

 

Akt urodzenia Feliksa Kaczorowskiego - ojca Emilii Kaczorowskiej matki Karola Wojtyły

88/645 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie 1810-1918, sygn. 107, s. 40: akt urodzenia nr 157 z 1849 r.

 

 

002

 

List biskupa Jana Śrutwy do Ojca Świętego z 1998 roku - zaproszenie Papieża do Zamościa 

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 33

 

 

003

 

Uchwała Rady Miejskiej w Zamościu nadająca Papieżowi Janowi Pawłowi II Tytułu Honorowy Obywatel Zamościa

88/334 Urząd Miejski w Zamościu, [1948] 1960-2002, spis nr 1/2006, poz. 8, s. 214

 

 

004

 

Plakat – Wizyta Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w 1999 roku

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 9 

 

 

005

 

Plakat – VI [sic!] Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski 5-17 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 7

 

 

006

 

Plakat – Ojcze Święty witamy w Ojczyźnie

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 10

 

 

007

 

Zaproszenie na Liturgię Słowa w Zamościu z wejściówką do sektora

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 3-6

 

 

008

 

Plan sektorów w Zamościu podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 14

 

 

 

009

 

Plan rozmieszcznia parkingów i służb porządkowych w Zamościu podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 13

 

 

010

 

"Mocni nadzieją" - program wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu w dniu 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 29

 

 

1978 1979 1

 

Projekt ołtarza papieskiego autorstwa arch. Marii Gmyz

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 55

 

 

 

1978 1979 1

 

Złoty kielich - dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 59

 

 

 

1978 1979 1

 

Przemówienie Papieża Jana Pawła II podczas Liturgii Słowa w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 19-22

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakietka "Zamość 12 VI 1999"

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 1

 

 

 

1978 1979 1

 

Chusta z emblematem papieskim

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 2

 

 

 

1978 1979 1

 

Chorągiewka z emblematem papieskim 

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5/2020, muzealia, sygn. 22

 

 

 

1978 1979 1

 

Medal pamiątkowy (awers i rewers) z wizyty Jana Pawła II w Zamościu 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis roboczy nr 1 z 2020 r., poz. 2

 

 

 

1978 1979 1

 

Kopia długopisu Lecha Wałęsy podpisującego Porozumienia sierpniowe w 1980 roku

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis roboczy nr 1 z 2020 r., poz. nr 3

 

 

1978 1979 1

 

Zdjęcie Papieża Jana Pawła II w drewnianej ramce

88/1170 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 26

 

 

 

1978 1979 1

 

Zdjęcie Papieża Jana Pawła II z Lechem i Danutą Wałęsami

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 24

 

 

 

1978 1979 1

 

Pamiątka z wizerunkiem Jana Pawła II z okazji Jubileuszu Roku 2000

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 33

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat przedstawiający Papieża Jana Pawła II

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 72

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat religijny

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 62

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat religijny

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2. Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 10

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat religijny

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2. Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 13

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. 13

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat przedstawiający Papieża Jana Pawła II z pastorałem nad rzeką

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. 14

 

 

 

1978 1979 1

 

Kalendarz papieski za rok 2014

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. 1-12

 

 

 

1978 1979 1

 

"Dziennik Wschodni" wydanie zamojskie z 2 kwietnia 2005 r. (okładka)

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 17

 

 

 

1978 1979 1

 

"Dziennik Wschodni" z 4 kwietnia 2005 r. (okładka)

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 33

 

 

 

1978 1979 1

 

"Dziennik Wschodni" z 9 kwietnia 2005 r. (okładka)

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 113

 

 

 

1978 1979 1

 

Artykuł z "Dziennika Wschodniego" z 9 kwietnia 2005 r. poświęcony przodkom Jana Pawła II

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 152-153

 

 

 

1978 1979 1

 

"Tygodnik Zamojski" nr 14/2005 (okładka)

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Zamościu

 

 

 

1978 1979 1

 

"Tygodnik Zamojski" nr 14/2005

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Zamościu

 

 

 

1978 1979 1

 

"Tygodnik Zamojski" nr 14/2005

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Zamościu

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Przegląd piosenki papieskiej młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II Wielkiemu kościół Św. Karola Boromeusza - Lubaczów 6 czerwca 2010 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 16

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Nauczyciele i młodzież Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu zapraszają na dziękczynny koncert z okazji beatyfikacji Papieża Polaka Jana Pawła II dnia 5 maja 2011 r

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 17

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na uroczyste obchody rocznicy 1 rocznicy beatyfikacji

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 18

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz XII Dzień Papieski 14 października 2012 r. Jan Paweł II Papież Rodziny

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 19

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Zamojskie Dni Papieskie w 14 rocznicę wizyty Błogosławionego Jana Pawła II 12-13 czerwca 2013 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 20

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat okolicznościowy dot. kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 15

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Zamojskie Dni Papieskie w 15 rocznicę wizyty Świętego Jana Pawła II 12-13 czerwca 2014 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 23

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz III Diecezjalny Dzień Osób z Niepełnosprawnością w XVIII rocznicę wizyty Św. Jana Pawła II w Zamościu. Rynek Wielki 12 czerwca 2017 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 24

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Zamojski Dzień Papieski Dekalog dziesięć prostych słów z okazji 25-lecia powstania diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 12 czerwca 2017 roku

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 25

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz III Sympozjum Naukowe w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Młodzi Nadzieją podzielonego świata

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 26

 

 

1978 1979 1

 

Afisz "Nie wstydź się krzyża" pozwól się odnaleźć... Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 27

 

 

1978 1979 1

 

Książka "Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny" (okładka i strona przedtytułowa)

Zbiór biblioteczny, poz. 6212

 

 

1978 1979 1

 

"V Tydzień Papieski w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie" (okładka)

Zbiór biblioteczny, poz. 2465

 

 

1978 1979 1

 

Kwartalnik "Zamojski Informator Diecezjalny" t. XX (2011), nr 4

Zbiór biblioteczny, poz. 3337

 

 

1978 1979 1

 

J. Szczypka, "Jan Paweł II Rodowód"

Zbiór biblioteczny, poz. 6204

 

 

1978 1979 1

 

Fotografia Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do Polski w 1987 r. (broszura "Jan Paweł II (czerwiec 1983 rok)")

Zbiór biblioteczny