Listę tytułów publikowanych na Platformie CzAZ z dumą otwiera „Archiwariusz Zamojski” – czasopismo z bogatymi tradycjami, wydawane od 2002 r. przez Archiwum Państwowe w Zamościu. Periodyk naukowy zawiera artykuły o tematyce historycznej i regionalnej dotyczące Zamościa i Zamojszczyzny, powstałe głównie w oparciu o państwowy zasób archiwalny zgromadzony w Archiwum Państwowym w Zamościu, państwowej sieci archiwalnej oraz archiwach i bibliotekach zagranicznych. To również wyjątkowe czasopismo, które prezentuje opracowania źródłowe oraz przedstawia odkryte w trakcie kwerend i badań archiwalnych oryginalne dokumenty.
-„Archiwariusz Zamojski” na stałe wpisał się w kalendarz czasopism wydawanych corocznie przez archiwa państwowe. W ciągu 20 lat na jego łamach ukazały się 223 artykuły napisane przez 74 autorów – historyków, regionalistów, naukowców wielu dyscyplin, ale także debiutujących pasjonatów Zamościa i Zamojszczyzny. „Archiwariusz Zamojski” kontynuując tradycje, śmiało wkracza w nowoczesny świat nauki. W ostatnich latach wartość merytoryczna czasopisma wzrosła dzięki nawiązaniu współpracy z Wydawnictwem Akademii Zamojskiej. Znalazło to odzwierciedlenie w wysokiej ocenie nadanej w 2022 r. przez międzynarodową bazę indeksacyjną czasopism naukowych Index Copernicus Journals Master List (73,25 pkt) - powiedział dr Jakub Żygawski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu.
Periodyk jest dostępny na Platformie CzAZ pod linkiem: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/
 
2
 
2
 
2