podziękowaniePodziękowania od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie za pomoc przy przygotowaniu wystawy dotyczącej Zygmunta Klukowskiego lekarza, bibliofila, kolekcjoner ekslibrisów, historyka regionalisty, inicjatora otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

Grafika v popr ZdjeEcie www 870x465px 829x354W Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez redakcję „Kuriera Lubelskiego”. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu dr Jakub Żygawski odebrał statuetkę za zwycięstwo w powiatowym etapie plebiscytu Osobowość Roku 2022 w kategorii „Kultura”(532 głosy). Kapituła „Kuriera” doceniła wkład w życie kulturalne społeczności naszego regionu, przyznając nominację za zaangażowanie w sprowadzenie do Zamościa aktu lokacyjnego miasta podpisanego przez Jana Zamoyskiego oraz zorganizowanie konferencji naukowej pod hasłem „Powrót do domu”.

Zamość,homo viator zapr.Życzymy Państwu zdrowych, pełnych radości, nadziei i spokoju Świąt Wielkiej Nocy

Dyrektor

i Pracownicy

Archiwum Państwowego w Zamościu

 

PLAKAT GŁÓWNY28 lutego br. w Zamościu odbędzie się organizowana przez Akademię Zamojską Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktion Zamość (1942-1943). Przedsięwzięcie, w ramach projektu „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”, skupi się na analizie historyczno-politycznej działań i akcji zbrojnych określanych mianem „Aktion Zamość 1942-1943”, prowadzonych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w stosunku do ludności Zamojszczyzny, jak również na analizie oddziaływania ww. wydarzeń historycznych na rozwój postaw i procesów społecznych oraz na poziom tożsamości narodowej Polaków. Na lata 2022-2023 przypada okrągła 80. rocznica działań wysiedleńczych i pacyfikacyjnych, a organizacja konferencji poświęconej tej tematyce stanowi istotne narzędzie upamiętniające.

dar nW imieniu Pana Zenona Bujnowskiego (emerytowany członek Rady Patronackiej statku m/s "Ziemia Zamojska") darowiznę przekazała Pani Maria Prażak. Materiały z PRON-u, Rady Patronackiej statku m/s "Ziemia Zamojska" oraz fotografie ze Zjazdu Matek Chrzestnych Statków wzbogacą nasz zasób archiwalny. Serdecznie dziękujemy Darczyńcy Zachęcamy do przekazywania do Archiwum pamiątek rodzinnych, domowych archiwów (zdjęcia, dyplomy, metryki, pamiętniki, wspomnienia swojej rodziny, życiorysy, itp.). Jesteśmy najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Jeśli Państwo pozwolą przekazane materiały mogą otrzymać drugie życie i służyć następnym pokoleniom.