Wyniki konkurs graficzny na logoGratulujemy wyróżnionym i dziękujemy za nadesłane projekty. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w 20 tomie Archiwariusza Zamojskiego.