1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz miasta i wsi Goraja
Daty skrajne:
1615

 Back