1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz wsiów Kulny, Naklika i Potoków
Daty skrajne:
1660, 1696 - 1699

 Back