W środę 16 listopada Archiwum Państwowe w Zamościu gościło grupę studentów z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie. Grupa pod kierunkiem docenta Olecha Ducha przybyła do Polski na zaproszenie Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i uczestniczyła w programowym zwiedzaniu archiwów oraz bibliotek. Jednym z punktów rekonesansu studentów było również zamojskie Archiwum. Podczas specjalnej prezentacji poprowadzonej przez Pracowników AP w Zamościu:

Już po raz trzeci pracownicy Archiwum Państwowego w Zamościu mieli możliwość poprowadzenia wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu.

W dniu 31 marca 2016 r., w Sali Muzycznej Muzeum Zamojskiego w Zamościu, mgr Jakub Żygawski poprowadził prelekcję p.t. "100-lecie kolei żelaznej w Zamościu" wpisującą się w cykl comiesięcznych wykładów Uniwersytetu. Podczas wystąpienia przedstawiono  w ujęciu syntetycznym najważniejsze epizody i wydarzenia związane z koleją w Zamościu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna, w ramach której przybliżono słuchaczom dokumenty, fotografie, plany architektoniczne oraz opracowania kartograficzne dotyczące kolei z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. W oparciu o wystąpienie planowana jest na miesiące letnie w Rynku Solnym kameralna wystawa dotycząca jubileuszu 100-lecia zamojskiej kolei.

W ramach działalności popularyzatorskiej Archiwum Państwowe w Zamościu zawitało do siedziby Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Olchowej 11 w Zamościu. W dniu 18 marca sympatyczne Maluchy z grupy "Żabki" z zaciekawieniem wysłuchały lekcji archiwalnej p.t. "Moje drzewo genealogiczne" oraz wzięły czynny udział w warsztatach poprowadzonych przez dr Magdalenę Kuranc-Szymczak. Zaprezentowano archiwalne fotografie, ulotki, plakaty i afisze oraz dokumenty ze zbioru "Akta osób i rodzin". Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się archiwalne artefakty - elementy ubiorów, lampy, aparaty, klisze oraz wystawki. W ramach prowadzonych zajęć "Żabki" narysowały ogromne drzewo genealogiczne, na którego gałęziach umieściły zdjęcia swoich rodzin. Przez moment dzieciaki poczuły się jak prawdziwi archiwiści uczestnicząc bezpośrednio w przenoszeniu archiwaliów oraz ich czyszczeniu. Zajęcia dały dużo radości zarówno Dzieciakom, jak i nam - archiwistom.