Na naszej stronie internetowej dostępna jest wystawa wirtualna "Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. w dokumentach z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu", stanowiąca uzupełnienie ekspozycji stacjonarnej prezentowanej w Arsenale. Wśród wybranych archiwaliów znalazły się dokumenty z zespołów 88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, 88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, ponadto afisze, fotografie, plany oraz mapy przedstawiające życie w Zamościu i Zamojszczyźnie między 1920 a 1923 rokiem. Ekspozycję przygotowała Bogumiła Mielnicka przy współpracy Marka Kaszuby, Jadwigi Łukaszczuk i Jakuba Żygawskiego. Wystawa dostępna jest pod linkiem:

http://zamosc.ap.gov.pl/index.php/popularyzacja/wojna-polsko-bolszewicka-w-dokumentach-z-zasobu-archiwum-panstwowego-w-zamosciu

19200726 88 215 1652 PB 88 1170 0 211 2 0061 PB 152011m PB

Zapraszamy!