Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie, natomiast wszystkim z Państwa zainteresowanym profilaktyką z zakresu konserwacji i przechowywania archiwaliów rodzinnych oraz badaniami genealogicznymi zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego "Archiwów Rodzinnych Niepodległej" (czytelnia Archiwum), gdzie indywidualnie będą Państwo mogli odbyć konsultacje z archiwistami.

Ze względu na duże zainteresowanie oraz skromne warunki lokalowe, wychodząc naprzeciw Państwa zainteresowaniom Archiwum zorganizuje kolejne warsztaty w ramach projektu "Archiwa Rodzinne Niepodległej" w dniu 30 października b.r. O szczegółach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.