Wystawa „I przyszła wojna”

Wystawa jest poświęcona 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Prezentujemy na niej pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu, afisze. Plansze z afiszami, są świadectwem świadomej i odpowiedzialnej postawy urzędników i komendantów, na krótko przed wybuchem wojny jak i jej pierwszych dniach. Serdecznie zapraszamy.

Labels