Zamość w pieczęciach i papierach firmowych 1851-1950

Nową stronę internetową Archiwum inauguruje wystawę wirtualną. To coraz popularniejsza forma publicznej prezentacji. Temat, który proponujemy nadaje się, jak nie trudno sobie wyobrazić, do ekspozycji wyłącznie w takiej postaci. Jak inaczej, poza książką, przedstawić tego rodzaju drobne walory graficzne odpowiednio powiększone, a przede wszystkim nie występujące samodzielnie? Pomysł na wystawę to ukazanie stu lat z dziejów niewielkiego miasta w takiej niekonwencjonalnej, może nawet niespotykanej dotąd postaci. Pieczęć i podpis towarzyszy nam od zawsze. Uwiarygadnia wszelkie poczynania w przestrzeni społecznej, nadaje im urzędowej mocy. Bez pieczęci nie mógł obyć się żaden urząd, instytucja, organizacja, miały je zresztą i osoby prywatne. Jakim więc lepszym może być obrazem funkcjonującego w dłuższej perspektywie czasowej miasta niż reprezentatywny zbiór jego pieczęci. Do pieczęci dołączono tu znaki z papierów firmowych. Pełniły tę samą rolę identyfikującą, jednak tylko przyozdabiały dokument. Przez to czyniły to z większą swobodą. W Zamościu, małym prowincjonalnym mieście brakowało przepysznych litograficznych arcydziełek różnych bogatych firm, jakich nie brakowało w takim Piotrkowie, Radomiu czy Kaliszu. Trudno. Swój urok mają i te nasze, nie tak wykwintne, czasem wręcz nieporadne wytwory miejscowych typografów. Odnajdywane w zasobach zamojskiego Archiwum, skanowane, teraz uporządkowane w kilkudziesięciu tematach pieczęcie i ?firmówki? ukazują Zamość, jakiego nikt dotąd nie prezentował. Niosą informacje o władzach, instytucjach, firmach, organizacjach, ale przede wszystkim wyciągają z zapomnienia loga różnych, zasłużonych w przeszłości organizacji, pokazują bogactwo życia miejskiego w przeciągu tych stu lat. Jeszcze bardziej jednak zwracają uwagę konwencjami, stylistykami, swoją naiwną czasami symboliką. Przegląd kończymy na roku 1950, gdy urzędowo kontrolowane stemple zaczęły tracić oryginalność, przybierając najczęściej znaną nam teraz czysto utylitarną postać… Na 67 planszach prezentujemy około tysiąca znaków, czasem niedoskonale odciśniętych, lecz w dużym powiększeniu oddających niedostrzegalny ich urok, a przede wszystkim w takiej konfiguracji zwyczajnie niedostępnych…
 • 0
  Władze miasta. Powiat Zamojski Magistrat m. Zamość, Magistrat m. Zamościa, Gubernia Lubelska Urząd Municypalny m. Zamościa.
 • 1
  Władze miasta. Magistrat Miasta Zamościa, Rada Miasta Zamościa.
 • 2
  Urzędy: Urząd Stanu Cywilnego, Budowniczy Obwodu Zamoyskiego, Starosta Powiatowy w Zamościu, Wydział Sejmiku Zamojskiego, Referent Aprowizacji na pow. zamojski,…
 • 3
  Władze szkolne: Dozór Szkolny w Zamościu, Rada Szkolna Okręgu Zamojskiego, Inspektor Szkolny Okręgu Zamojskiego, Rada Szkolna Miejscowa w Zamościu, Zarząd…
 • 4
  Sądy: Zjazd Sędziów Pokoju 2-go Okręgu Guberni Lubelskiej, Przedstawiciel i Kancelaria Zjazdu Sędziów Pokoju 2-go Okręgu Guberni Lubelskiej, Sędzia Pokoju miast…
 • Władze miasta. Powiat Zamojski Magistrat m. Zamość, Magistrat m. Zamościa, Gubernia Lubelska Urząd Municypalny m. Zamościa.
 • Władze miasta. Magistrat Miasta Zamościa, Rada Miasta Zamościa.
 • Urzędy: Urząd Stanu Cywilnego, Budowniczy Obwodu Zamoyskiego, Starosta Powiatowy w Zamościu, Wydział Sejmiku Zamojskiego, Referent Aprowizacji na pow. zamojski,…
 • Władze szkolne: Dozór Szkolny w Zamościu, Rada Szkolna Okręgu Zamojskiego, Inspektor Szkolny Okręgu Zamojskiego, Rada Szkolna Miejscowa w Zamościu, Zarząd…
 • Sądy: Zjazd Sędziów Pokoju 2-go Okręgu Guberni Lubelskiej, Przedstawiciel i Kancelaria Zjazdu Sędziów Pokoju 2-go Okręgu Guberni Lubelskiej, Sędzia Pokoju miast…